ติดต่อ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170
อีเมล์: database@sac.or.th โทร: 028809429 ต่อ 3814

Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre  
20 Borommaratchachonnani Rd, Taling Chan,  Bangkok 10170
Email: database@sac.or.th Tel: 028809429 Ext. 3814